Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Click Here

Politika e Privatësisë

Përditësimi i fundit: 27 tetor 2021

Kjo Politikë e Privatësisë përshkruan politikat dhe procedurat tona për mbledhjen, përdorimin dhe zbulimin e informacionit tuaj kur e përdorni shërbimin dhe ju tregon për të drejtat tuaja të privatësisë dhe mënyrën se si ligji ju mbron.

Ne përdorim të dhënat tuaja personale për të siguruar dhe përmirësuar shërbimin. Duke përdorur shërbimin, ju pranoni grumbullimin dhe përdorimin e informacionit në përputhje me këtë Politikë të Privatësisë. Kjo politikë e privatësisë është krijuar me ndihmën e gjeneratorit të politikave të privatësisë.

Interpretim dhe Përkufizime

Interpretim

Fjalët në të cilat letrat fillestare janë kapitalizuar kanë kuptime të përcaktuara në kushtet e mëposhtme. Përkufizimet e mëposhtme kanë të njëjtin kuptim pavarësisht nëse ato shfaqen në njëjës ose në shumës.

Përkufizime

Për qëllimet e kësaj politike të privatësisë:

Llogaria do të thotë një llogari unike e krijuar për ju për të hyrë në shërbimin tonë ose pjesët e shërbimit tonë.

Kompania (e referuar si ose “kompania”, “ne”, “ne” ose “tonë” në këtë marrëveshje) i referohet biznesit të vogël, Rr. Qemal Stafa, Pazari i Ri, Ndertesa Nr 74, Kulla nr.1 Kati nr.1 Tirane, 1001, Shqipëri.

Cookies janë skedarë të vegjël që vendosen në kompjuterin tuaj, pajisjen celulare ose ndonjë pajisje tjetër nga një faqe interneti, që përmbajnë detajet e historisë suaj të shfletimit në atë faqe në mesin e përdorimeve të shumta të saj.

Vendi i referohet Shqipërisë.

Pajisja nënkupton çdo pajisje që mund të hyjë në shërbim të tillë si një kompjuter, një celular ose një tabletë dixhitale.

Të dhënat personale janë çdo informacion që lidhet me një individ të identifikuar ose të identifikueshëm.

Shërbimi i referohet faqes së internetit

Ofruesi i shërbimit nënkupton çdo person fizik ose juridik që përpunon të dhënat në emër të kompanisë. Ai i referohet kompanive ose individëve të palëve të treta të punësuar nga kompania për të lehtësuar shërbimin, për të ofruar shërbimin në emër të kompanisë, për të kryer shërbime lidhur me shërbimin ose për të ndihmuar kompaninë në analizimin se si përdoret shërbimi.

Të dhënat e përdorimit i referohen të dhënave të mbledhura automatikisht, të gjeneruara nga përdorimi i shërbimit ose nga vetë infrastruktura e shërbimit (për shembull, kohëzgjatja e një vizite faqe).

Faqja e internetit i referohet Shumica.al, të arritshme nga www.shumica.al.

Ju do të thoni qasjen individuale ose duke përdorur shërbimin, ose kompaninë ose njësinë tjetër juridike në emër të të cilave një individ i tillë është duke hyrë ose duke përdorur shërbimin, sipas rastit.

Mbledhja Dhe Përdorimi i Të Dhënave Tuaja Personale

Llojet e Të Dhënave Të Mbledhura

Të Dhëna Personale

Ndërsa përdorni shërbimin tonë, ne mund t’ju kërkojmë të na jepni informacione të caktuara të identifikueshme personalisht që mund të përdoren për të kontaktuar ose identifikuar. Personalisht, informacioni i identifikueshëm mund të përfshijë, por nuk kufizohet vetëm në:

Adresë E-Maili

 • Emër dhe Mbiemër
 • Numër Telefoni
 • Adresa, Shteti, Provinca, Kodi ZIP/Postar, Qyteti
 • Të dhënat e përdorimit

Të Dhënat e Përdorimit

Të dhënat e përdorimit kanë mbledhur automatikisht kur përdorin shërbimin.
Të dhënat e përdorimit mund të përfshijnë informacione të tilla si adresa e protokollit të internetit të pajisjes suaj (p.sh. adresa IP), lloji i shfletuesit, versioni i shfletuesit, faqet e shërbimit tonë që vizitoni, koha dhe data e vizitës tuaj, koha e kaluar në ato faqe, pajisja unike Identifikuesit dhe të dhëna të tjera diagnostike.

Kur ju hyni në shërbim nga ose përmes një pajisjeje të lëvizshme, ne mund të mbledhim automatikisht informacione të caktuara, duke përfshirë, por jo kufizuar në, llojin e pajisjes celulare që përdorni, pajisjen tuaj të lëvizshme ID unike, adresën IP të pajisjes suaj të lëvizshme, Sistemi operativ, lloji i shfletuesit të internetit celular që përdorni, identifikues unik të pajisjes dhe të dhëna të tjera diagnostike.

Ne gjithashtu mund të mbledhim informacionin që shfletuesi juaj dërgon sa herë që vizitoni shërbimin tonë ose kur keni akses në shërbim nga ose përmes një pajisjeje të lëvizshme.

Gjurmimi I Teknologjisë dhe Cookies

Ne përdorim cookies dhe teknologji të ngjashme ndjekjeje për të ndjekur aktivitetin në shërbimin tonë dhe për të ruajtur informacione të caktuara. Teknologjitë e ndjekjes së përdorimit janë beacons, etiketat dhe skriptet për të mbledhur dhe ndjekur informacionin dhe për të përmirësuar dhe analizuar shërbimin tonë. Teknologjitë që përdorim mund të përfshijnë:

 • Cookies or Cookies Browseri. Një cookie është një skedar i vogël i vendosur në pajisjen tuaj. Ju mund të udhëzoni shfletuesin tuaj për të refuzuar të gjitha cookie-t ose për të treguar kur një cookie po dërgohet. Megjithatë, nëse nuk pranoni cookie-t, mund të mos jeni në gjendje të përdorni disa pjesë të shërbimit tonë. Nëse nuk e keni rregulluar vendosjen e shfletuesit tuaj në mënyrë që të refuzojë cookie-t, shërbimi ynë mund të përdorë cookies.

 • Cookie-t Flash. Karakteristika të caktuara të shërbimit tonë mund të përdorin objekte lokale të ruajtura (ose flash cookie) për të mbledhur dhe ruajtur informacionin për preferencat tuaja ose aktivitetin tuaj në shërbimin tonë. Cookie-t Flash nuk menaxhohen nga cilësimet e njëjta të shfletuesit si ato që përdoren për cookie të shfletuesit. Për më shumë informacion se si mund të fshini cookie flash, ju lutemi lexoni “Ku mund të ndryshoj cilësimet për paaftësi, ose fshirjen e objekteve lokale të përbashkëta?” në dispozicion në https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html#main_Where_can_I_change_the_settings_for_disabling__or_deleting_local_shared_objects_

 • Beacons web. Disa seksione të shërbimit tonë dhe emaileve tona mund të përmbajnë skedarë të vegjël elektronikë të njohur si beacons web (gjithashtu të referuara si gifs të qarta, tags pixel, dhe gifs me një pixel) që lejojnë kompaninë, për shembull, për të numëruar përdoruesit që kanë vizituar ato faqe ose hapi një email dhe për statistikat e tjera të lidhura me të gjitha faqet e internetit (për shembull, duke regjistruar popullaritetin e një seksioni të caktuar dhe të verifikimit të sistemit dhe integritetit të serverit).

 • Cookiet mund të jenë cookie “të vazhdueshme” ose “sesion”. Cookiet këmbëngulës mbeten në kompjuterin tuaj personal ose në pajisjen celulare kur shkoni jashtë linje, ndërsa cookies sesioni fshihen sa më shpejt që të mbyllni shfletuesin tuaj të internetit. Ju mund të mësoni më shumë rreth cookiet këtu: Cookies by TermsFeed Generator.

Ne përdorim dy sesione dhe cookie të vazhdueshme për qëllimet e përcaktuara më poshtë:

 • Cookie Esenciale / Të Nevojshme

Lloji: Cookies Sesioni

Administruar nga: NE

Qëllimi: Këto cookie janë thelbësore për t’ju siguruar shërbime të disponueshme përmes internetit dhe për t’ju mundësuar të përdorni disa nga karakteristikat e tij. Ato ndihmojnë për të vërtetuar përdoruesit dhe për të parandaluar përdorimin mashtrues të llogarive të përdoruesit. Pa këto cookies, shërbimet që ju keni kërkuar nuk mund të sigurohen, dhe ne përdorim vetëm këto cookies për t’ju ofruar ato shërbime.

 • Cookies për pranimin e biskotave / njoftimit

  Lloji: Cookie këmbëngulëse

Administruar nga: NE

Qëllimi: Këto cookie  identifikojnë nëse përdoruesit kanë pranuar përdorimin e cookieve në faqen e internetit.

 • Cookiet e Funksionalitetit

Lloji: Cookie këmbëngulëse

Administruar nga: NE

Qëllimi: Këto cookie na lejojnë të kujtojmë zgjedhjet që bëni kur përdorni faqen e internetit, të tilla si duke kujtuar detajet e identifikimit ose preferencën e gjuhës. Qëllimi i këtyre cookie-ve është që t’ju ofrojë një përvojë më personale dhe të shmangni që ju duhet të ri-futni preferencat tuaja çdo herë që përdorni faqen e internetit.

Për më shumë informacion në lidhje me cookie-t që përdorim dhe zgjedhjet tuaja në lidhje me cookie-t, ju lutemi vizitoni politikën tonë të biskotave ose seksionin e biskotave të politikës sonë të privatësisë.

Përdorimi i Të Dhënave Tuaja Personale

Kompania mund të përdorë të dhëna personale për qëllimet e mëposhtme:

 • Të ofrojë dhe të mbajë shërbimin tonë, duke përfshirë për të monitoruar përdorimin e shërbimit tonë.
 • Për të menaxhuar llogarinë tuaj: Për të menaxhuar regjistrimin tuaj si përdorues i shërbimit. Të dhënat personale që ju ofroni mund t’ju japin qasje në funksionalitete të ndryshme të shërbimit që janë në dispozicion për ju si një përdorues i regjistruar.
 • Për kryerjen e një kontrate: Zhvillimi, pajtueshmëria dhe ndërmarrja e kontratës së blerjes për produktet, artikujt ose shërbimet që keni blerë ose ndonjë kontratë tjetër me ne përmes shërbimit.
 • Për t’ju kontaktuar JU: Të ju kontaktoj me email, telefonata, SMS ose forma të tjera ekuivalente të komunikimit elektronik, siç është njoftimet shtytëse të aplikacioneve të lëvizshme në lidhje me përditësimet ose komunikimet informative që lidhen me funksionalitetet, produktet ose shërbimet e kontraktuara, duke përfshirë përditësimet e sigurisë, kur është e nevojshme ose e arsyeshme për zbatimin e tyre.
 • Për t’ju siguruar me lajme, oferta speciale dhe informata të përgjithshme për mallrat, shërbimet dhe ngjarjet e tjera që ne ofrojmë që janë të ngjashme me ato që ju keni blerë ose pyetur për nëse nuk keni zgjedhur të mos merrni informacion të tillë.
 • Të menaxhoni kërkesat tuaja: Për të marrë pjesë dhe për të menaxhuar kërkesat tuaja për ne.
 • Për transfertat e biznesit: Ne mund të përdorim informacionin tuaj për të vlerësuar ose kryer një bashkim, zhvendosje, ristrukturim, riorganizim, shpërbërje ose një shitje ose transferim të disa ose të gjitha pasurive tona, qoftë si një shqetësim i vazhdueshëm ose si pjesë e falimentimit, likuidimit ose procedimit të ngjashëm, Në të cilën të dhënat personale të mbajtura nga SHBA për përdoruesit tanë të shërbimit janë ndër asetet e transferuara.
 • Për qëllime të tjera: Ne mund të përdorim informacionin tuaj për qëllime të tjera, siç janë analiza e të dhënave, identifikimi i tendencave të përdorimit, përcaktimi i efektivitetit të fushatave tona promovuese dhe vlerësimi dhe përmirësimi i shërbimit tonë, produkteve, shërbimeve, marketingut dhe përvojës suaj.

Mund të ndajmë të dhënat tuaja personale në situatat e mëposhtme:

 • Me ofruesit e shërbimeve: Ne mund të ndajmë të dhënat tuaja personale me ofruesit e shërbimeve për të monitoruar dhe analizuar përdorimin e shërbimit tonë, për t’ju kontaktuar.
 • Për transfertat e biznesit: Ne mund të ndajmë ose transferojmë të dhënat tuaja personale në lidhje me, ose gjatë negociatave të çdo bashkimi, shitjen e aseteve të kompanisë, financimin ose blerjen e të gjitha ose një pjesë të biznesit tonë në një kompani tjetër.
 • Me filialet: Ne mund të ndajmë informacionin tuaj me bashkëpunëtorët tanë, në të cilin rast do të kërkojmë që ata bashkëpunëtorë të nderojnë këtë politikë të privatësisë. Affiliatet përfshijnë kompaninë tonë mëmë dhe çdo filial të tjerë, partnerë të përbashkët sipërmarrje, ose kompani të tjera që ne kontrollojmë ose që janë nën kontroll të përbashkët me ne.
 • Me partnerët e biznesit: Ne mund të ndajmë informacionin tuaj me partnerët tanë të biznesit për t’ju ofruar produkte, shërbime ose promovime të caktuara.
 • Me përdorues të tjerë: Kur ndani informacion personal ose ndërveproni ndryshe në zonat publike me përdorues të tjerë, një informacion i tillë mund të shihet nga të gjithë përdoruesit dhe mund të shpërndahen publikisht jashtë.
 • Me pëlqimin tuaj: Ne mund të zbulojmë të dhënat tuaja personale për çdo qëllim tjetër me pëlqimin tuaj.

Mbajtja e Të Dhënave Tuaja Personale

Kompania do të mbajë të dhënat tuaja personale vetëm për aq kohë sa është e nevojshme për qëllimet e përcaktuara në këtë politikë të privatësisë. Ne do të mbajmë dhe të përdorim të dhënat tuaja personale në masën e nevojshme për të përmbushur detyrimet tona ligjore (për shembull, nëse na kërkohet të mbajmë të dhënat tuaja për të përmbushur ligjet në fuqi), për të zgjidhur mosmarrëveshjet dhe për të zbatuar marrëveshjet dhe politikat tona ligjore.

Kompania gjithashtu do të ruajë të dhënat e përdorimit për qëllime të analizës së brendshme. Të dhënat e përdorimit përgjithësisht mbahen për një periudhë më të shkurtër kohore, përveç kur këto të dhëna përdoren për të forcuar sigurinë ose për të përmirësuar funksionalitetin e shërbimit tonë, ose ne jemi të detyruar ligjërisht të mbajmë këto të dhëna për periudha më të gjata.

Transferimi i Të Dhënave Tuaja Personale

Informacioni juaj, duke përfshirë të dhënat personale, përpunohet në zyrat operative të kompanisë dhe në çdo vend tjetër ku ndodhen palët e përfshira në përpunim. Kjo do të thotë që ky informacion mund të transferohet në – dhe mirëmbahet në kompjuterë të vendosur jashtë shtetit, krahinës, vendit ose juridiksionit tjetër qeveritar ku ligjet për mbrojtjen e të dhënave mund të ndryshojnë nga ato nga juridiksioni juaj.

Pëlqimi juaj për këtë Politikë të Privatësisë të ndjekur nga paraqitja juaj e një informacioni të tillë përfaqëson marrëveshjen tuaj për atë transferim.

Kompania do të marrë të gjitha hapat e arsyeshme të nevojshme për të siguruar që të dhënat tuaja të trajtohen në mënyrë të sigurt dhe në përputhje me këtë Politikë të Privatësisë dhe asnjë transferim i të dhënave tuaja personale nuk do të zhvillohet në një organizatë ose një vend, përveç nëse ka kontrolle adekuate duke përfshirë sigurinë e Të dhënat tuaja dhe informacione të tjera personale.

Shpalosja e Të Dhënave Tuaja Personale

Transaksionet e biznesit

Nëse kompania është e përfshirë në një bashkim, blerje ose shitje të aseteve, të dhënat tuaja personale mund të transferohen. Ne do të njoftojmë para se të transferohen të dhënat tuaja personale dhe të bëhen subjekt i një politike të ndryshme të privatësisë.

Zbatimi i Ligjit

Nën rrethana të caktuara, kompania mund të kërkohet të zbulojë të dhënat tuaja personale nëse kërkohet ta bëjë këtë me ligj ose në përgjigje të kërkesave të vlefshme nga autoritetet publike (p.sh. një gjykatë ose një agjenci qeveritare).

Kërkesa Të Tjera Ligjore

Kompania mund të zbulojë të dhënat tuaja personale në besimin e mirë të besimit se një veprim i tillë është i nevojshëm për të:

 • Përputhni me një detyrim ligjor
 • Mbrojtja e pronës dhe mbrojtja e të drejtave të kompanisë
 • Parandaloni ose hetoni keqbërjen e mundshme në lidhje me shërbimin
 • Mbroni sigurinë personale të përdoruesve të shërbimit ose publikut
 • Mbroni nga përgjegjësia ligjore

Siguria e Të Dhënave Tuaja Personale

Siguria e të dhënave tuaja personale është e rëndësishme për ne, por mos harroni se asnjë metodë e transmetimit në internet ose metoda e magazinimit elektronik është 100% e sigurt. Ndërkohë që përpiqemi të përdorim mjete komerciale të pranueshme për të mbrojtur të dhënat tuaja personale, ne nuk mund të garantojmë sigurinë e saj absolute.

Privatësia e Fëmijëve

Shërbimi ynë nuk i adresohet askujt që është nën moshën 13 vjeçare. Ne nuk mbledhim me vetëdije informacion personalisht të identifikueshëm nga dikush nën moshën 13 vjeç. Nëse jeni prind ose kujdestar dhe jeni të vetëdijshëm se fëmija juaj na ka dhënë të dhëna personale, ju lutem Na kontaktoni. Nëse bëhemi të vetëdijshëm se ne kemi mbledhur të dhëna personale nga dikush nën moshën 13 vjeç pa verifikim të pëlqimit të prindërve, ne marrim hapa për të hequr atë informacion nga serverat tanë.

Nëse ne duhet të mbështetemi në pëlqimin si bazë ligjore për përpunimin e informacionit tuaj dhe vendi juaj kërkon pëlqimin nga një prind, ne mund të kërkojmë pëlqimin e prindërve tuaj para se të mbledhim dhe ta përdorim këtë informacion.

Lidhje Me Faqet e Internetit Të Tjera

Shërbimi ynë mund të përmbajë lidhje me faqet e internetit të tjera që nuk operohen nga ne. Nëse klikoni në një lidhje të palës së tretë, do të drejtoheni në atë vend të palës së tretë. Ne ju këshillojmë fuqimisht që të rishikoni politikën e privatësisë të çdo vendi që vizitoni.

Ne nuk kemi kontroll dhe nuk marrim përgjegjësi për përmbajtjen, politikat e privatësisë ose praktikat e ndonjë faqeje ose shërbime të palëve të treta.

Ndryshimet Në Këtë Politikë Të Privatësisë

Ne mund të përditësojmë politikën tonë të privatësisë herë pas here. Ne do t’ju njoftojmë për çdo ndryshim duke postuar politikën e re të privatësisë në këtë faqe.

Ne do t’ju njoftojmë me anë të postës elektronike dhe / ose një njoftimi të shquar në shërbimin tonë, para ndryshimit duke u bërë efektiv dhe përditësoni datën “përditësuar” në krye të kësaj politike të privatësisë.

Ju këshilloheni të rishikoni këtë politikë të privatësisë në mënyrë periodike për çdo ndryshim. Ndryshimet në këtë politikë të privatësisë janë efektive kur ato janë postuar në këtë faqe.

Na Kontaktoni

Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me këtë Politikë të Privatësisë, mund të na kontaktoni:

 • Me anë të email në: info@shumica.al
 • Me anë të telefonit në: +355 67 300 1144